O nas

Gminna Spółdzielnia „Samopomoc Chłopska” w Rajczy jest Spółdzielnią o wieloletnich tradycjach i wypracowanej pozycji na rynku.
Zajmujemy się głównie handlem detalicznym o profilu spożywczo – przemysłowym, sprzedażą opału, materiałów budowlanych i do produkcji rolnej oraz produkcją piekarsko – ciastkarską.

W 2015 r. minęło 70 lat działalności Spółdzielni, zaznaczonych wielorakimi zmianami związanymi z przemianą ustrojową i gospodarczą kraju.

Obecnie GS „SCh” w Rajczy prowadzi działalność w 3 sklepach pod szyldem „Delikatesy Centrum” – w Rajczy, Ujsołach i Rycerce Górnej, w 8 sklepach spożywczo – przemysłowych prowadzonych systemem tradycyjnym na terenie Gminy Rajcza i Gminy Ujsoły.

Sklepy Spółdzielni są corocznie modernizowane, wyposażane w nowoczesne urządzenia, dobrze zaopatrzone w niezbędne artykuły wg potrzeb miejscowej ludności. Spółdzielni udało się stworzyć w swoich sklepach przyjazny klimat, zapewniający klientom miłą i rzetelną obsługę.

Magazyny towarów przemysłowych oferują dobrej jakości produkty węglowe, podstawowe materiały budowlano – montażowe i do produkcji rolnej.

Oprócz działalności handlowej Spółdzielnia prowadzi zakład piekarniczo – ciastkarski, zajmujący się wypiekiem na piecu ceramiczno – rurowym szerokiego asortymentu chleba i pieczywa drobnego oraz ciast i pieczywa cukierniczego według tradycyjnych receptur. Piekarnia prowadzi bezpośrednią sprzedaż swoich wyrobów „prosto z pieca”.

Gminna Spółdzielnia „Samopomoc Chłopska ” w Rajczy zaliczana jest do elitarnego klubu Gazel Biznesu jako firma należąca do grona najdynamiczniej rozwijających się firm wg badań w ostatnich latach. Spółdzielnia jest beneficjentem wielu odznaczeń spółdzielczych. Pierwszoplanowym zadaniem Zarządu jest dalszy rozwój Spółdzielni, unowocześnianie stylu działania z dostosowaniem do standardów unijnych, lecz z zachowaniem polskich tradycji.

Historia

Gminna Spółdzielnia Samopomoc Chłopska w Rajczy powstała 5 czerwca 1945 r. Początkowo obejmowała swoim zasięgiem Rajczę, Rycerkę Dolną, Rycerkę Górną, Sól i Zwardoń. W 1946 r. do Spółdzielni przyłączono kolejne wsie: Ujsoły, Złatną, Glinkę i Sobłówkę, na terenie których to 9 wsi Gminna Spółdzielnia operuje do chwili obecnej.

Z początku spółdzielnia opierała swoją działalność na jednej placówce (sklepie spożywczym w Rajczy). Poszerzenie spółdzielni o kolejne wsie przyniosło włączenie kolejnych sklepów i magazynów, jak również uruchomienie własnej piekarni. Rosnąca popularność turystyczna wsi wchodzących w skład GS Rajcza zmobilizowała kierownictwo do rozbudowy sieci placówek handlowych, gastronomicznych i produkcyjnych. Za szczególnie dynamiczny okres rozwoju GS-u uznaje się okresy pomiędzy 1946 a 1959 rokiem, kiedy to spółdzielnia w znaczący sposób powiększyła swój stan posiadania do 18 sklepów, 3 gospód (Rajcza, Zwardoń, Ujsoły), 2 barów (Rajcza i Rycerka Dolna), kawiarni (Rajcza), 4 piekarni (Rajcza, Rycerka Dolna, Ujsoły, Zwardoń), 1 nowowybudowanej masarni (1958 r.), rozlewni piwa oraz wytwórni wód gazowanych.

Lata 60-te i 70-te wiązały się ze znacznymi inwestycjami własnymi w tworzenie od podstaw nowych placówek handlowych i gastronomicznych, których sfinansowanie możliwe było dzięki wypracowywaniu przez spółdzielnię bardzo wysokich zysków i idącej za tym jednej z najwyższych w ówczesnym województwie krakowski stóp rentowności. To właśnie w owym okresie powstały takie reprezentacyjne placówki w spółdzielni jak: zakład gastronomiczny Parkowa w Rajczy, dysponujący 320 miejscami konsumpcyjnymi w restauracji, barze i kawiarni, czy lokal gastronomiczno-hotelowy Myśliwska w Ujsołach.

Historia spółdzielni nie ogranicza się jednakże tylko i wyłącznie do działalności handlowej, wręcz przeciwnie, spółdzielnia brała w owym czasie czynny udział w organizowaniu przeróżnych wydarzeń i przedsięwzięć kulturalnych (prowadziła mianowicie 3 domy rolnika, przy których działały zespoły regionalne i muzyczne, była współorganizatorem festiwalu FAZA, Narciarskiego Rajdu Chłopskiego). W tym okresie spółdzielnia zajmowała często I miejsce we współzawodnictwie z siostrzanymi placówkami żywieckiego PZGS a także na szczeblu krajowym, czego dowodem są liczne dyplomy i wyróżnienia. Spółdzielnia została odznaczona: Złotą honorową odznaką LZS za zasługi dla Spółdzielczości, Zasłużony Dla Województwa Bielskiego.

Na skutek zmian ustrojowych w latach 90-tych spółdzielnia zmuszona jest dostosować profil działalności do istniejących warunków, w związku z tym zaniechała prowadzenia nierentownych działalności (usługi, skupu, żywca) i wynajmowała wolną powierzchnię i obiekty. Zatrudnienie spadł z 350 do 100 osób (na jakim to poziomie utrzymuje się po dziś dzień), liczba zaś członków spadła z ok. 3700 do 177.

Dzięki sprawnemu zarządzaniu od 1991 r., w składzie: Józef Lach – Prezes Zarządu, Zdzisław Wolny – Członek Zarządu, Genowefa Śleziak – Członek Zarządu, Główna Księgowa, spółdzielnia wypracowuje corocznie zyski, przeprowadza nowe inwestycje i remonty. W maju 2010 r., w przeddzień 65 rocznicy powstania spółdzielni, uroczyście oddano do użytku nowy obiekt handlowo-biurowy o pow. 770m2 wraz z parkingiem dla 48 samochodów w samym centrum Rajczy. Znalazły w nim swoje siedziby: market „Delikatesy Centrum” o pow. sali sprzedaży 280m2 oraz administracja i zarząd spółdzielni.

W grudniu 2010 r. przeprowadzono modernizację i oddano do użytku kolejny sklep „Delikatesy Centrum” w Ujsołach.

Jesienią 2014 r. przystąpiono do przebudowy i rozbudowy obiektu po Restauracji „Rycerzanka” w Rycerce Górnej, by w maju 2015 r. uruchomić trzeci sklep pod szyldem „Delikatesy Centrum”.

Od czerwca 2018 r. Zarząd Spółdzielni pracuje w składzie: Genowefa Śleziak – Prezes Zarządu, Maria Paciorek – Członek Zarządu, Główna Księgowa. Radzie Nadzorczej przewodniczy Tadeusz Lach.

Aktualnie działalność spółdzielni obejmuje: 3 sklepy „Delikatesy Centrum”, 8 sklepów prowadzonych tradycyjnie, 2 magazyny towarów masowych, piekarnię z produkcją pieczywa systemem tradycyjnym oraz produkcją wyrobów półcukierniczych i cukierniczych, transport gospodarczy z dowozem opału i mat. budowlanych do klienta, najem pomieszczeń na prowadzenie działalności we własnym zakresie.

Zarząd w nowym składzie dokonał rozbudowy z nadbudową i modernizacją Sklepu „Delikatesy Centrum” w Ujsołach, powiększając jego powierzchnię do 430m². Założona została fotowoltaika dla potrzeb działalności tego obiektu. Otwarcie sklepu w marcu 2020 r. zbiegło się w czasie z ogłoszeniem w Polsce pandemii COVID-19. W lutym 2020 r. Spółdzielnia została uhonorowana przez Eurocash statuetką „Franczyzobiorca roku 2019″.

W 2021 r. dokonano przebudowy sklepu nr 4 w Rajczy, uzyskując dodatkową powierzchnię handlową. 

Zmodernizowane zostały kolejne sklepy, które w większości przebranżowiono na samoobsługowe. Zarząd wykonał również termomodernizację obiektów handlowych z wymianą systemu ogrzewania budynków na ekologiczne.

Po przebudowie Magazynu Towarów Masowych w Rycerce Dolnej uruchomiony został sklep z artykułami budowlano-rolniczymi. Magazyny w Rycerce Dolnej i w Ujsołach wyposażone zostały w nowe, elektroniczne wagi samochodowe.

Początkiem 2022 r. Sklep „Delikatesy Centrum” w Rajczy poddany został remodelingu, w wyniku czego wprowadzono nowoczesne wyposażenie i zmieniono wizualizację sklepu.

Nasze sklepy

Sklep
Delikatesy Centrum 1

ul. Rynek 7,
Rajcza
tel. 33 864 31 34

Sklep
Delikatesy Centrum 2

ul. Ks. Prał. J. Piotrowskiego 9,
Ujsoły
tel. 33 864 70 11

Sklep
Delikatesy Centrum 3

Rycerka Górna 150A

tel. 33 864 41 32

Sklep nr 3

Rycerka Dolna 17B

tel. 33 864 30 06

Sklep nr 4

Rajcza 232

tel. 33 864 33 45

Sklep nr 5

Glinka 199A

tel. 33 864 70 20

Sklep nr 8

Glinka 69A

tel. 33 864 70 47

Sklep nr 9

Sól 184A

tel. 33 864 51 93

Sklep nr 13

Sobłówka 197

tel. 33 864 72 29

Sklep nr 14

Złatna 85/1

tel. 33 864 70 88

Sklep nr 17

Rajcza Dolna 55A

tel. 33 864 32 46

Piekarnia

34-370 Rajcza,
Rajcza 503
tel. 33 864 30 61

Magazyny

Magazyn Towarów Masowych

Rycerka Dolna 30A

tel. 33 864 40 21

Magazyn Towarów Masowych

Ujsoły, ul. Ks. Prał. J. Piotrowskiego 9A

tel. 33 264 70 52

Wynajem

Gminna Spółdzielnia „Samopomoc Chłopska” w Rajczy wynajmuje pomieszczenia podmiotom gospodarczym na prowadzenie działalności gospodarczej we własnym zakresie o profilu działalności innej niż prowadzona przez Spółdzielnię.

Informację o wolnych pomieszczeniach do wynajmu można uzyskać pod nr. tel: (33) 8643116 lub (33) 8643052 od poniedziałku do piątku w godz. 7 – 15.

Informacje

Gminna Spółdzielnia „Samopomoc Chłopska” w Rajczy zgodnie z Ustawą z dn. 19.07.2019 r. o przeciwdziałaniu marnowaniu żywności zawarła umowę współpracy z organizacją porzarządową.

W 2022 r. przekazała organizacji pozarządowej żywność o kończącym się okresie gwarancji na wartość netto 568,82 zł.

Opłaty za marnowanie żywności nie dokonała, ponieważ jej wartość nie przekroczyła 300,00 zł.

Rajcza, 10.02.2023 r.

———————

Gminna Spółdzielnia „Samopomoc Chłopska” w Rajczy zgodnie z Ustawą z dnia 19.07.2019 r. o przeciwdziałaniu marnowaniu żywności zawarła umowę współpracy z organizacją pozarządową.

W 2021 r. przekazała organizacji pozarządowej żywność o kończącym okresie gwarancji na wartość netto – 344,45 zł.

Opłaty za marnowanie żywności nie dokonała, ponieważ jej wartośc nie przekroczyła 300,00 zł.

Rajcza, 07.03.2022 r.

Kontakt

GminNa Spółdzielnia "Samopomoc Chłopska" w Rajczy

ul. Rynek 7
34-370 Rajcza

skontaktuj się z nami

nr tel.:
(33) 8643116
(33) 8643052
tel./fax:
(33) 08643121

e-mail:
sekretariat@gsrajcza.pl
prezes@gsrajcza.pl
ksiegowosc@gsrajcza.pl

zarząd spółdzielni

Prezes Zarządu
Agnieszka Gołuch
tel. wew. 23

Członek Zarządu
Agnieszka Wolny
tel. wew. 24

Przewodniczący Rady Nadzorczej
Lach Tadeusz

dołącz do nas